Chính chủ bán đất đang trồng thanh long ruột đỏ.

Bán 80.000 m2 đất đang trồng thanh long ruột đỏ thu hoạch ổn định. Đã xuống bình 100KVA để xông đèn.Có sẵn Nhà, Trại, xuồng ghe và tất cả vật tư thiết bị để canh tác. Có luôn đội ngũ công nhân và quản lý tiếp tục hợp tác

chăm sóc vườn nếu cần.