Cho thuê vườn sầu riêng ở Cái Bè, Tiền Giang

Chú tư cho thuê vườn sầu riêng trồng 3 năm

Cây cũng lớn lắm chuẩn bị để trái công vườn, có 80 góc

– Tình trạng cây rất tốt tươi

– Mình có kinh nghiệm 10 năm nên biết cách làm bông ra trái mùa nghịch

Do lớn tuổi trăm sóc nhiều miếng nên không coi cho thuê 9 năm, giá 400 triệu

Liên hệ: cầu mỹ đức tây, Cái bè tiền Giang

Tel. 0936868726 hoặc 0345843665