Đất rừng Tân Phước trồng mít thái đang cho thu hoạch

Đất rừng san xuất

Trồng full 1800 cây mít thái và tắt đang cho thu hoạch

Có sẵn nhà như hình, 4camera

Hệ thống tuoi nước tự động

Đường xe 4 chổ vô được

Đất vuông đẹp có 2 mương lớn, trước nhà sông

Vì không kinh nghiệm trồng cây muốn chuyển hướng kinh doanh cần bán

Chính chủ