Nhà vườn cho thuê tiện ở và kinh doanh

Do không sử dụng nên muốn để lại cho a, e nào tâm huyết muốn ở vườn mà có thể kinh doanh trồng trọt chăn nuôi được. Cách tp Mỹ tho 5km, gần chợ, thanh bình, trường học. Vừa ở vừa kinh doanh tốt. Có thể cho thuê lâu dài, cho ai có chiến lược kinh doanh tốt.